Ygdrasyl

Ygdrasyl is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Haar ideaal is mensen te ondersteunen hun eigen leven te leiden. Vanuit dit ideaal was het in 2014 vanzelfsprekend met ervarend leren aan de slag te gaan. Het eerste jaar is van alle cliënten in de zes woonteams en in het dagbestedingsteam de handelingsimpuls verwoord. Gezocht werd hoe bij de handelingsimpuls van iedere cliënt kon worden aangesloten. Bij een aantal cliënten met zware gedragsproblematiek lukt het om vanuit een negatieve in een positieve spiraal terecht te komen.

Om het werken met de handelingsimpuls te verankeren wordt het vanaf 2016 standaard in de ondersteuningsplannen opgenomen met een positief een voorbeeld. In dit voorbeeld is uitgewerkt hoe door de begeleiders constructief bij de handelingsimpuls van de cliënt wordt aangesloten.

In 2019 wordt er organisatie breed een volgende kwaliteitsslag gemaakt door het aansluiten met de handelingsimpuls te verbinden met het werken met de doelen. Doelen blijken opeens, dichtbij, concreet en leuk te zijn om mee te werken.