Inclutrain

Een innovatief beroepsopleidingsconcept kwam tot stand dankzij de partners van het Erasmus+ project INCLUTRAIN. Hier wordt niet langer het beroep als uitgangspunt genomen, maar de individuele mens met zijn / haar kwaliteiten en talenten. Deze perspectiefwisseling geeft bijvoorbeeld richting aan het ontwerpen van leerruimtes.

Een film over dit project vindt u op YouTube: Introductie Inclutrain, de HOE-methode. Deze film is ook in het Duits te bekijken: Introduktion Inclutrain, Die WIE-Methode

Stelt u zichzelf allereerst de vraag: Wat raakt mij in deze film?’ Wat u raakt is een indicatie voor uw eigen handelingsimpuls. Zo doet u direct zelf een ervaring met ervarend leren op.

De in dit project ontwikkelde handleiding is te downloaden: Handleiding Inclutrain Urtica, juni 2020 .