Het geheel

Wat doe je met grote maatschappelijke vraagstukken? Elke route die je aflegt begint met de eerste stap. Elk maatschappelijk vraagstuk is een vraag naar de mogelijke bijdrage die jij daaraan kan leveren. Misschien veel, misschien weinig. Misschien alles, misschien niets.

Een maatschappelijk vraagstuk vraagt om “individualiserend bijdragen”.

Inclutrain

Een innovatief beroepsopleidingsconcept kwam tot stand dankzij de partners van het Erasmus+ project INCLUTRAIN. Hier wordt niet langer het beroep als uitgangspunt genomen, maar de individuele mens met zijn / haar kwaliteiten en talenten. Deze perspectiefwisseling geeft bijvoorbeeld richting aan het ontwerpen van leerruimtes.