De Noorderkroon

De Noorderkroon is een vrije basisschool . Vanaf 2013 worden daar de technieken van het ervarend leren teambreed ingezet. Leerkrachten leren zich inleven in de kinderen, leren negatieve ervaringen positief om te vormen en leren hun lessen zelf vorm vormgeven. Het team werkt twee maal per week in de werkplaats. Initiatiefnemerschap van teamleden wordt gestimuleerd. Ze doen praktijkonderzoek en publiceren daarover ook, zoals bijvoorbeeld in het landelijk ouderblad van de vereniging van ouders met een autistisch kind.

De kinderbesprekingen worden regelmatig met ouders gedaan en ook zij werken dan met deze technieken. Hun betrokkenheid en waardering wordt daarmee vergroot. Altijd leidt een bespreking ertoe dat ouders een hernieuwde en positieve kijk op hun kind krijgen.

Op ouderavonden werken de ouders regelmatig met deze technieken, zoals bijvoorbeeld in het omgaan met pestgedrag en hoe dat te voorkomen. Ook de remedial teacher, de intern begeleidster en de directeur werken met de technieken van het ervarend leren.

Eén van de leerkrachten verwoordde het als volgt: ´Ik heb echt naar kinderen leren kijken!´

En de bestuurder: ‘Hier staat een autonoom en vitaal team’.