Contact

Als Academie voor Ervarend Leren lopen we graag met je mee om te zien welke vraagstukken er in jouw werk of in jouw organisatie spelen. Daar zoeken we vervolgens samen een antwoord op.

Neem contact op via:
026-3514098
06-51426548
info@academievoorervarendleren.nl
Bosboomstraat 276813 KB Arnhem
Academie voor ervarend leren

De mensen

De Noorderkroon

De Noorderkroon is een vrije basisschool . Vanaf 2013 worden daar de technieken van het ervarend leren teambreed ingezet.

Ygdrasyl

Ygdrasyl is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Haar ideaal is mensen te ondersteunen hun eigen leven te leiden. Vanuit dit ideaal was het in 2014 vanzelfsprekend met ervarend leren aan de slag te gaan.

De gereedstaande assistent

De jongeman loopt al jaren mee in een hoveniersploeg, maar doet nauwelijks mee in het werk. Hij ligt of zit in de buurt van de plek waar gewerkt wordt, vaak op het gras of op een schommel. Daarnaast heeft deze jongeman de vervelende gewoonte om anderen onverwachts hard te knijpen.

Werken met de handelingsimpuls in opvoeding

Gesprek over de handelingsimpuls van een basis-school-leerling

De moeder vertelt over haar zoon van 10 jaar. Wij luisteren met de vraag in ons achterhoofd: “Wat doet hij?” Na de beschrijvingen vertellen we elkaar wat ons is ingevallen:

Inclutrain

Een innovatief beroepsopleidingsconcept kwam tot stand dankzij de partners van het Erasmus+ project INCLUTRAIN. Hier wordt niet langer het beroep als uitgangspunt genomen, maar de individuele mens met zijn / haar kwaliteiten en talenten. Deze perspectiefwisseling geeft bijvoorbeeld richting aan het ontwerpen van leerruimtes.

Coach kinderopvang

Aansluiten bij de ontdekkingsvreugde van het kind en de leid(st)er, daar kun je als coach een belangrijke rol in spelen!