Aansluiten vanuit de handelingsimpuls

In de dagelijkse ervaring zijn veel voorbeelden te vinden dat je - vanuit je eigen handelingsimpuls - aansluit bij de handelingsimpuls van een ander.

In het project Inclutrain is veel materiaal verzameld over werken met de handelingsimpuls. Op deze voornamelijk duitstalige website zijn de projectresultaten ook in het Nederlands verkrijgbaar: