Werken met de handelingsimpuls

Een handelingsimpuls gaat over hoe iemand handelt, hoe iemand loopt, eet, spreekt, acties onderneemt of gedachten formuleert. Ieder mens heeft een eigen handelingsimpuls. Het is waardevol de handelingsimpuls van een ander - en van jezelf - te leren kennen en te benoemen.

Door de handelingsimpuls van een ander te kennen kun je hem of haar op een passende manier uitnodigen samen te werken. Zowel in het onderwijs, de zorg als in werksituaties biedt de handelingsimpuls aanknopingspunten om tot positieve, effectieve, verrassende resultaten te komen. Door te werken met de handelingsimpuls sluit je met je eigen wil aan bij de wil van een ander.

Een handelingsimpuls benoem je meestal met twee werkwoorden. Het eerste werkwoord - vervoegd als tegenwoordig deelwoord - geeft kleur aan het andere werkwoord. Bijvoorbeeld 'aftastend vastpakken', of 'onderzoekend bekijken'. Zie je hierbij al een worstelaar, of een laborant voor je? Een concreet beroepsbeeld vult de voorstellingsvrije werkwoorden aan.

Lees de voorbeelden →


Het probleem met grote verhalen is dat ze je vertellen wat er zou moeten veranderen en wat je zou moeten doen. Dat kan alleen werkzaam zijn als er een handelingsperspectief geboden wordt dat aansluit bij de individuele situatie en mogelijkheden van de individuele mens. Met andere woorden: als zo’n groot verhaal bestaat uit voorbeelden van kleine verhalen. Werken met de handlingsimpuls is een mogelijkheid om veel van die kleine verhalen te ontdekken.